Boot IT Services levert u veilige, goed onderhoudbare, web-based informatiesystemen, die speciaal voor uw bedrijf gemaakt worden.

Denk daarbij aan een project informatie management systeem (PIMS), een risico management systeem (RMS), een webshop (B2B en B2C), een curriculum database met studiegids generator, een catalogus database met professionele PDF output, een productie workflow systeem, een planning systeem, een klant-relatie management systeem etc.

Door het gebruik van open source framework Laravel en de daarin geïntegreerde modules en geavanceerde code generatoren kan relatief snel een veilig web-based informatiesysteem gemaakt worden.

Boot IT Services ondersteunt u daarbij op de volgende manieren:

1. Informatie analyse en informatie modellering
Een goed ontworpen database is de basis van ieder informatiesysteem. Een informatiemodel brengt alle belangrijke gegevens in kaart en legt de relaties tussen die gegevens vast. Wij maken met uw experts een grondige analyse van de benodigde informatie van uw bedrijf en maken daar een informatiemodel van dat toegelicht en door u goedgekeurd wordt om zo een solide basis voor uw web-based informatiesysteem te leggen. Als dat nodig is, maken wij eerst een breder overzicht van uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen, door middel van enterprise archtectuur modelleer technieken als DEMO en Archimate.

Onderdeel van de informatie analyse is ook een grof ontwerp van de invulschermen die u verwacht en van de uitvoermogelijkheden, bijvoorbeeld de te vertonen tabellen en overzichten, print-outs en exportmogelijkheden. Ook is het belangrijk om in deze fase al een idee te hebben van de gebruikersrollen en wat die mogen met de informatie (niet toegankelijk, alleen lezen of ook schrijven) en de benodigde import faciliteiten.

Na het goedkeuren van het informatiemodel, de invoer- en uitvoerspecificaties en gebruikseisen beginnen wij met de bouw van uw web-based informatiesysteem.

2. Bouw en testen van uw web-based informatiesysteem
Met een informatiemodel, de invoer- en uitvoerspecificaties en gebruikseisen gaan we een cloud gehoste MySQL database met webtoegang bouwen. Daarvoor gebruiken we een geavanceerd framework, Laravel. Laravel is een open source “laag” voor web-based informatiesystemen, die geschreven is in de bekendste en meest gebruikte internettaal PHP. Het gebruik van Laravel vergroot de code abstractie en geeft een goede structuur aan de code, waardoor de software heel compacte en goed onderhoudbaar is. Daarnaast komen veel functies zoals toegangscontrole, beveiliging en gebruikersrollen “out of the box”, zodat er veilige en betrouwbare software ontstaat die al voor het grootste deel in duizenden projecten getest is. Door het toepassen van de nodige code generatoren en programmeerbibliotheken (bootstrap, datatables) kan snel een werkend prototype opgeleverd worden, afhankelijk van de grootte al na enkele weken! Dat kan dan meteen met uw management en toekomstige gebruikers getest worden. Zo kunnen nieuwe inzichten nog meegenomen worden en kan de “look and feel” geoptimaliseerd worden.

Ook schrijven wij de eerste testsoftware, zodat bij wijzigingen zeker gesteld wordt dat de bestaande functionaliteit behouden blijft.

Gaandeweg kan in meerdere weken uw informatiesysteem gebouwd worden, gereviewd worden en uiteindelijk door u goedgekeurd worden.

3. Inrichten en opleveren van de server
Voor de hosting van uw nieuwe web-based informatiesysteem is een dedicated server nodig. Deze kan door u of door ons gehuurd worden. Om de server in te richten gebruiken wij een externe service, Laravel Forge. Hiermee wordt een veelvuldig getest en daardoor veilig en op Laravel toegesneden Linux image geïnstalleerd en is het beheer (upgrades, updates, backups etc.) erg eenvoudig. Dat beheer kan door ons gedaan worden of door uw systeembeheerders.
4. Begeleiden van toekomstige gebruikers en migreren bestaande data
Een nieuw informatiesysteem betekent veel voor de mensen in uw bedrijf. Alles gaat er anders uitzien en misschien moeten er ook rollen en werkprocessen veranderen. Wij zorgen vanzelfsprekend voor goede documentatie en waar nodig instructies of trainingen in het gebruik van uw nieuwe informatie systeem. Nieuwe werkprocessen zult u zelf moeten implementeren.

Een heel ander verhaal is het migreren van data uit bestaande systemen. Afhankelijk van dat systeem kunnen SQL, CSV, XLS en XML exports handmatig of semi-automatisch geconverteerd worden en direct in de database ingelezen worden. Ook kunnen de gebouwde import faciliteiten gebruikt worden om dit te doen.

5. Professionele typesetting van uitvoerdocumenten
Als u professioneel uitziende documenten (PDF) wilt hebben waarvan de informatie met een druk op de knop uit uw database gehaald kan worden, dan kunnen wij dat leveren. Daarvoor hebben we een unieke en zelf ontwikkelde documentatie generator beschikbaar die met gebruik van het open source typesetting systeem LaTeX de mooiste PDF documenten kan maken met de actuele database informatie.
6. Onderhoud van uw systeem
Natuurlijk zijn we er niet met een enkele levering. Gebruikers, organisaties en technologieën veranderen en uw informatiesysteem zal daaraan aangepast moeten worden. Door het hoge abstractieniveau, de goede leesbaarheid en goede structuur van de Laravel code is dit gemakkelijk te realiseren. De gemaakte test software zorgt ervoor dat de bestaande functionaliteit gecontroleerd wordt en behouden blijft. Daarnaast wordt het Laravel framework regelmatig geupdated aan de nieuwste beveiligingseisen. U kunt ervoor kiezen de software in eigendom te nemen zodat u het onderhoud kunt doen, zelf hosten met een onderhoudscontract of het informatie systeem als service af te nemen. De code wordt in dat geval ook aan een onafhankelijke derde partij gegeven (source code escrow).

Boot IT Services richt zich op kleine en middelgrote bedrijven en -databases (tot enkele tienduizenden informatie items).